Banky se snaží, aby jejich klienti přestali navštěvovat pobočky a komunikovali pomocí telefonu nebo internetu. Webové prezentace bank však někdy obsahují zásadní chyby, které lidem práci s informacemi spíše komplikují, než aby ji usnadňovaly. 

Většina klientů nejčastěji pátrá po informacích o produktech a podmínkách jejich získání. Najít konkrétní údaj však může být na některých bankovních webech velice složité. Někdy stojí uživateli v cestě chaotická navigace, jindy nejasné odkazy a v některých případech se dokonce hledaná informace na stránkách vůbec nenachází.

Banky většinou umí své produkty dobře a srozumitelně popsat, ovšem zároveň nedokáží využít hlavní přednosti internetu a jednotlivé části obsahu vzájemně dostatečně provázat odkazy. Nejčastěji přitom schází snadná cesta k sazebníku nebo úrokovým sazbám.

Další obvyklou chybou bývá nejasné členění obsahu, důsledkem čehož se uživatel nemůže jednoduše zorientovat v nabídce banky, a nevhodně zvolená terminologie, jež může uživatele zmást a svou nesrozumitelností i zcela odradit. Zvláště v takovém případě je velkým nedostatkem absence vyhledávání a mapy stránek, pomocí nichž by bylo možné zvolit alternativní postup pro hledání informací.

Finanční instituce se naštěstí snaží své weby postupně zlepšovat. Mění jejich vzhled a strukturu, zavádějí modernější technologie a vytvářejí přehlednější nabídku – jen v poslední době spustily nové verze svých stránek Česká spořitelna, Komerční banka nebo Citibank, přičemž inovace v nejbližší době chystají i další banky.

Bohužel ani sebelepší prezentace nepomůže v případě, když banky některé informace na webu uvádět nechtějí. Již tradičním kamenem úrazu bývají například úrokové sazby hypotečních úvěrů, které na stránkách některých bank prostě nenajdete. Sazebníky a další důležité informace jsou navíc v některých případech prezentovány ve formě, která uživatele omezuje – typickým příkladem je zveřejnění externích dokumentů ve formátu PDF.

Citibank

Citibank

 • trochu nepřehledný obsah titulní strany
 • méně srozumitelná navigace a struktura webu
 • prezentace produktů není zcela aktuální, jako běžný účet je primárně doporučován produkt, který už několik měsíců není v nabídce
 • informace o produktech jsou poměrně přehledně a srozumitelně zpracované
 • chybí vyhledávání, naštěstí je k dispozici mapa stránek
 • ceník je dostupný pouze jako dokument PDF
 • chybí kurzovní lístek a také například úrokové sazby termínovaných kladů
 • problémy s internetovým bankovnictvím – odkaz nefunguje, když má prohlížeč blokované otevírání stránek do nového okna

Česká spořitelna

ČS
 • velice dobrá strukturovanost obsahu a přehledná navigace, přesto hlavní navigační odkazy na produkty pro dvě klíčové skupiny klientů „Lidé“ a „Firmy a města“ poněkud zanikají mezi obrázky
 • kvalitní a srozumitelná prezentace produktů
 • informačně velice bohatý web, velké množství doplňkových služeb a nástrojů
 • zvolená terminologie někdy není vhodná: „Toolbox“ místo „Nástroje“, „Platební transakce“ místo „Účty a karty“
 • některé části obsahu (např. „Bydlení“) nefungují, pokud má prohlížeč blokované otevírání stránek do nového okna
 • není k dispozici kompletní sazebník pro fyzické osoby
 • názorná demoverze internetového bankovnictví

ČSOB

ČSOB
 • zajímavé členění informací pomocí oken, které umožňuje individuální uživatelské nastavení, bohužel jednotlivá okna na stránkách je možné zavírat až tak, že prakticky veškerý obsah na stránce zmizí
 • rozbalovací menu se hůře ovládá, protože občas překrývá část další navigace
 • informace o produktech jsou podrobné a hojně se využívá propojení souvisejících údajů pomocí odkazů
 • informačně velmi bohatý web
 • sazebník podrobný, chybí úrokové sazby hypotečních úvěrů
 • chybí zřetelný a všudypřítomný odkaz na vstup do internetového bankovnictví
 • aktuálním zprávám schází datace a přehledný archív

eBanka

eBanka
 • jednoduchá a přehledná navigace, jasná struktura webu, některé položky v navigaci však přesto nerespektují významovou hierarchii (produkty jsou na stejné úrovni jako jejich podrobnější popis apod.)
 • obecně malé využívání odkazů, jednotlivé stránky působí značně osamoceně, bez velké návaznosti na další obsah
 • produkty nejsou provázány s ceníky a úrokovými sazbami
 • sazebník podrobný, jenom poněkud méně přehledný
 • chybí mapa stránek, naštěstí je k dispozici vyhledávání
 • demo účet je příliš komplikovaný a není zcela jasné, jak jej spustit
 • kurzovní lístek je obtížně nalezitelný

GE Capital Bank

GE CB
 • méně srozumitelná navigace s nepříliš praktickým ovládáním (nešikovně řešené rozbalovací menu)
 • odkazy jsou nejasné (např. „Nemuset do banky“) a nejsou odlišené od okolního textu, takže se s nimi špatně pracuje
 • na některých místech nedostatečně odlišená nabídka pro firmy a individuální klienty
 • chybí mapa webu, naštěstí je k dispozici vyhledávání
 • řada důležitých údajů se otevírá do pop-up oken (ceníky, úrokové sazby)
 • sazebník je podrobný, nicméně chybí například přehled úrokových sazeb některých hypotečních úvěrů
 • nefunguje přihlášení do Internet Banky kvůli neplatnému certifikátu
 • plnohodnotné demo internetového bankovnictví

HVB Bank

HVB
 • design stránek je poněkud nevýrazný, s malou podporou firemní identity
 • především navigační menu, ale také další obsah stránek trpí malou velikostí písma, a hůře se proto čte
 • poměrně dobře strukturovaná nabídka produktů s podrobnými popisy, naopak poněkud méně jasné rozlišení různých druhů informací
 • malé využití odkazů (propojení produktů s ceníkem apod.)
 • častá anglická terminologie je pochopitelná s ohledem na cílovou skupinu klientů, ostatním však může působit problémy
 • mapa webu je skrytá pod poněkud netradičním odkazem „Přehled“
 • plnohodnotné demo internetového bankovnictví
 • kvalitní kalkulačky s modelovými výpočty

Komerční banka

KB
 • názorné a přehledné rozdělení obsahové struktury webu
 • přehledná a jednotná navigace
 • elegance designu do jisté míry převládá nad obsahem
 • na titulní straně se nevyskytuje (téměř) žádný textový obsah – obrázky a animace přitom neobsahují příliš mnoho informací a navíc jsou lehko zaměnitelné s reklamou
 • informace o produktech jsou dost obecné, podrobnější údaje jsou k dispozici pouze jako dokument PDF
 • stejně tak sazebník není kompletní a existuje jenom v podobě dokumentu PDF
 • malé využití odkazů, každá stránka je de facto informačním solitérem
 • plnohodnotná demoverze internetového bankovnictví

Poštovní spořitelna

PS
 • velice jednoduché grafické řešení (především titulní stránky) ne zcela odpovídá potřebám finanční instituce
 • informační hodnota stránek přesto relativně vysoká, údaje o produktech jsou podrobné
 • velký důraz na jednu možnost navigace pomocí rozbalovacího menu a z toho vyplývající ztížená orientace v hlubších úrovních struktury menu
 • nedostatečné rozčlenění obsahu podle různých typů informací
 • dobře je využito propojení souvisejících údajů pomocí odkazů
 • chybí vyhledávání i mapa stránek
 • některé důležité odkazy vedou na stránky ČSOB, což je sice pochopitelné, ale nepůsobí to příliš profesionálně

Raiffeisenbank

RB
 • navigace je poněkud roztříštěná, není z ní jasně poznat různá důležitost jednotlivých typů informací
 • některé položky se opakují v různých úrovních navigace, což může působit zmatečně, navíc tak nejsou dostatečně odlišeny produkty pro občany a firemní klientelu
 • rozbalovací menu poněkud neprakticky nastavené
 • popis jednotlivých produktů je podrobný a přehledný
 • dobré využití odkazů pro propojení souvisejícího obsahu
 • zajímavá stránka představující služby poskytované bez poplatku
 • snadno dostupné nástroje důležité pro ovládání webu
 • sazebník je velice podrobný, ale možnosti jeho prohlížení nejsou vždy dostatečně jasné

Živnostenská banka

ŽB
 • nevýrazné členění struktury webu, který pak působí nepřehledně
 • nedostatečné rozlišení různých druhů informací a obsahu je patrné především na titulní straně
 • základní navigace oproti tomu nabízí relativně snadno dosažitelné informace
 • sazebník a úrokové sazby jsou podrobné a přehledné
 • při rozlišení zákaznických skupin se vychází z tradiční bankovní terminologie, která však nemusí být některým klientům srozumitelná (například rozdíl mezi „retailovým“ a „privátním“ bankovnictvím)
 • vstup do internetového bankovnictví není funkční
 • kvalitní kalkulačky s modelovými výpočty
(psáno pro Lidové noviny a Měšec.cz, spoluautor Václav Štrupl)