Člověk nemůže věřit žádné statistice, kterou si sám nezfalšuje. Toto ironické hodnocení toho, jak se obvykle zachází s „přesnými čísly“, zdá se, neztratilo nic ze své platnosti. V nadcházejících těžších časech se s ním možná budeme setkávat ještě častěji.

V poslední době se objevily případy, kdy významné internetové firmy prezentovaly čísla o své návštěvnosti poněkud netradičním způsobem. Zatímco „jednotnou měnou“ (tj. v České republice všeobecně uznávaným, oficiálně posvěceným a kontrolovaným způsobem měření návštěvnosti) jsou data NetMonitoru, tyto firmy se místo toho chlubily čísly měřenými pomocí Google Analytics.

Nic proti této službě, problém ovšem spočívá v tom, že Google Analytics pracuje s odlišnou metodikou než NetMonitor. Naměřená data o počtu uživatelů, resp. návštěvníků, tak nejsou v žádném případě srovnatelná s daty auditovaného měření NetMonitoru, jde o klasické porovnávání hrušek s jablky.

Proč to firmy dělají? Důvod je prostý, z Google Analytics díky jiné metodice „lezou“ většinou vyšší čísla (protože Google Analytics vykazuje jako návštěvníky cookies, zatímco NetMonitor počítá s reálnými uživateli). V rámci konkurenčního boje tak ze sebe mediální domy dělají něco lepšího než ve skutečnosti jsou, stavějí svoji pověst na uměle nafouknutých úspěších a poškozují tak subjekty, které hrají férově a podle obecně přijatých pravidel.

Krátkodobě možná mohou vyvolat mylný dojem u těch, kteří internetové praxi tolik nerozumí. Z dlouhodobého hlediska však poškozují důvěryhodnost nejen svoji (nutně vyvolávají pocit, že jsou natolik zoufalí, že jim nic jiného nezbývá), ale celého internetového mediálního trhu.

Ten by měl dát myslím jasně najevo, že praxe, kdy se v oficiálních marketingových výstupech zveřejňují čísla, která nejsou posvěcená oficiálním měřením, není žádoucí a že diskredituje pověst celého internetového prostředí. Důvěryhodnost totiž bude více než kdy jindy klíčovým předpokladem úspěšného překonání všech nástrah, které nám ekonomická recese může připravit.

(psáno pro Strategii)

17 komentářů

 • Mně naopak připadala vždy zvláštní posedlost Netmonitorem, zatímco na zveřejňování návštěvnosti z Google Analytics nebo čehokoli jiného, pokud je řečeno z čeho, nevidím vůbec nic špatného. Buď jsem tedy úplně mimo, nebo na Netmonitoru nebude nic „všeobecně uznávaného“ a „oficiálně posvěceného“.

  Mimochodem, český mediální trh někdy měl nějakou důvěryhodnost? Co to vůbec je ten český mediální trh? Myslel jsem, že důvěryhodná či nedůvěryhodná mohou být vždy jen jednotlivá média.

 • Mě se na tom nejvíce líbí „v České republice všeobecně uznávaným, oficiálně posvěceným a kontrolovaným způsobem měření návštěvnosti“.

  Tahle věta nejlépe dokazuje důvěryhodnost článku.

  Může mi někdo prozradit jak a kým je NetMonitor oficiálně posvěcen? A kým je kontrolován?

 • Zkusím odpovědět oběma najednou, protože váš přístup je stejný, tj. nepoznamenaný (to není kritika, jen konstatování) klasickým mediálním prostředím. A pro Václava mám doporučení, aby se nejdříve ptal a potom zpochybňoval něčí důvěryhodnost, nikoliv naopak, vyjde z toho lépe.

  Všechny mediatypy mají pro srovnávání své úspěšnosti a síly vytvořené standardizované postupy a výzkumy. Shodne se na nich většina dotčeného trhu (médií, agentur), mají jasnou metodiku a jednotná pravidla, která jsou pro všechny stejná. Sběr dat v těchto výzkumech zajišťuje vždy nezávislá společnost. Pro internet je to NetMonitor, realizovaný společností Mediaresearch (ta provozuje i peoplemetrové výzkumy pro televize), kontrolovaný a provozovaný a oficiálně posvěcený SPIRem, což ať se vám to líbí, nebo ne, představuje soubor nejdůležitějších firem v oblasti internetové inzerce v ČR.

  Pokud by NetMonitor provozovaný nezávislým subjektem neexistoval, nebyla by možná kontrola zveřejňovaných dat, nevědělo by se nic o způsobu jejich dosažení atd. To, že někdo zveřejní data z Google Analytics v oficiálním PR výstupu, je pro mě zcela nerelevantní především proto, že nevím, jak k těm datům dospěl, na jakých stránkách to měří, jestli ten systém nezneužívá atd. To není chyba GA, ale prostě vlastnost.

  Míchat data z NetMonitoru a Google Analytics vedle sebe, jak to dělají některé firmy, prostě není košer a věřte tomu, že i ty firmy samotné to vědí. Je to jako kdybyste srovnávali jiné jednotky a říkali, že 30 liber váží víc než 20 kilo.

  Chápu, Marku, že pro vás je GA zásadní nástroj, který vám poskytuje spoustu dat pro vaši práci, zatímco NetMonitor pro vás osobně význam nemá. To ale neznamená, že jeho role není důležitá pro spoustu dalších zainteresovaných osob a subjektů.

 • Jen pro doplnění … reální uživatelé se vypočítávají z poměru cookies, které přežily celý měsíc. Google Analytics má prakticky stejnou jednotku, říká jí „Absolutně unikátní návštěvy“ – metodika měření bude imho velmi podobná. Tím pádem, lze v Googlu Analytics najít to co měří Netmonitor a několika procentní odchylkou.

 • [3] Ale jo, myslím, že chápu, proč agentury považují Netmonitor za důležitý. Zjednodušuje jim práci, takže nemusí médium dobře znát a nemusí hledat jiné způsoby, jak si o něm zjistit potřebné informace. To je ale jen problém agentur a médií, které s nimi chtějí hrát podle jejich pravidel. Vztahovat to na celý český internet a dělat z této hry několika subjektů cosi závazného, oficiálního a jedině správného mi ale připadá hodně přehnané.

  Co třeba Google, který je de facto taky agenturou a možná dokonce na českém trhu největší agenturou i médiem současně. Hraje nefér, jestliže v Netmonitoru není? A co všechny ty stovky, možná tisíce malých webů, které se domlouvají s inzerenty přímo, osobně si důvěřují a nemají žádnou potřebu si cokoli dokazovat přes někoho třetího? Nejsou součástí českého mediálního trhu? Nebo jsou nedůvěryhodné? Ne, jen prostě neskáčou podle toho, jak pár velkých píská.

  Abychom si rozuměli, mně se taky nelíbí, když někdo mává čísly z GA a dokazuje jimi, že má větší návštěvnost než někdo jiný podle Netmonitoru. To je opravdu nefér porovnávání hrušek a jablek. Pokud ale za mnou jako za inzerentem přijde někdo s čísly z GA a jasně řekne, že jsou z GA, nevidím na tom vůbec nic špatného. Stejně si musím ještě jiným způsobem ověřit, že se mi tam inzerce vyplatí. GA i Netmonitor jsou jen rychlá pomůcka. Pokud někdo staví jen na nich, asi nedělá svou práci dobře.

 • >> 5
  naprostý souhlas, je to podobné jako když Microsoft šíří FUD (definformaci) že každý počítač bez MS Windows je „pirátský“

 • Souhlasím s Markem Prokopem. Je důležité klientovi dopředu říci podle čeho se měří návštěvnost. Pokud klientovi řeknu, že návštěvnost měřím přes Google Analytitcs a že mám tolik a tolik přístupů, je to naprosto v pořádku. NetMonitor je sytém měření používaných velkými agenturami, které pracují pro velké klienty. Pro nás malé inzerenty a provzovatele malých webů je NetMonitor příliš drahý, a tak využíváme službu GA, která je zdarma a navíc poskytuje také relevantní údaje o návštěvnosti (Google by si nedovolil nějak čachrovat s čísly). Prostě každý ze systémů měření návštěvnosti má svá pro i proti a hodí se pro někoho jiného.

 • Já bych tipoval, že Honza reaguje na nějaký konkrétní případ a je škoda, že není napsané o co jde. Pak by to totiž celé vyznělo jasněji. Nikomu nevadí, když server XY říká inzerentovi „já mám podle GA 10000 lidí denně“. Vadí ale to, když někdo říká „já jsem vetší než ABC, protože mám 10000 lidí denně (podle GA) a ABC jen 8000 (podle NM)“.

 • [5] Myslím, že se tu spojuje několik věcí.

  Můj text měl poukázat na problém, kdy se média v rámci svého PR chlubí čísly z GA v kontextu čísel NetMonitoru. To je hlavní problém. Matení odborné veřejnosti prostě podle mě není košer a jak říkáte, vám se také nelíbí.

  Druhá věc je, jestli je používání čísel NM jediné možné. Pokud se bavíme o oficiálním PR, tak si myslím, že bez NetMonitoru to je prostě problém, zvlášť u etablovaných velkých hráčů (malé projektíky a blogy podobné PR většinou nedělají, takže o ty mi v tuto chvíli nejde). Když provozovatel použije data z GA v oficiální prezentaci, vzbuzuje to podezření a zatím se mi bohužel vždy potvrdilo.

  Pokud jde o další práci se statistikami, ať si měří každý co chce a jak chce, o tom můj text není. Taky některé naše projekty měříme více systémy a každý využíváme pro něco jiného. Stejně tak, pokud je vybudován důvěryhodný vztah mezi inzerentem a médiem, je v pořádku, když se spolupráce opírá o další statistiky a čísla.

  Co si ale myslím dostatečně neuvědomujete, je role NetMonitoru jako nezávislého měření. U něj totiž všichni vědí, jak může být nasazen, jak nasazený být nemůže, a nezávislý subjekt (Mediaresearch) to hlídá. Zatímco kód GA můžu nasadit dost libovolně, smíchat provoz různých domén atd. a jako inzerent nad tím nemám žádnou kontrolu. Jak můžu vědět, jestli s tím provozovatel zachází čistě a v pořádku? Ano, ověřím si to následně, při kampani, kdy vidím její úspěšnost. Ale to už může být dost pozdě.

  A to je ten problém, na který chci poukázat. Já proti GA vůbec nic nemám, naopak, je to velice užitečný systém a nástroj. Ale pokud se chceme bavit o platformě, která je vzájemně porovnatelná, nezávisle kontrolovaná a hlídaná, pak je to na českém trhu jedině NetMonitor.

 • Souhlasím s Honzou. Pokud internetové médium zamýšlí profesionálně prodávat svůj reklamní prostor, nemá jinou možnost než používat auditovaný NetMonitor.

 • Pokud „odborná veřejnost“ je zmatena tím, že nechápou rozdíl mezi údaji z GA a NM, případně se u čísel nepodívá na jejich zdroj a způsob získání, je to opravdu špatné a smutné.

 • Čím je Netmonitor nutí? Naopak jsou tyhle tanečky směšné a dělají to jen zoufalci, kteří chtějí vykázat nějaké megačíslo.

 • Nedá mi to,abych nezareagovala. Jak správně Honza říká, míchají se hruška a jablka, takže když předstoupíte před člověka, který se trochu vyzná, vypadáte jako neumětelové a ztrapníte se. Zároveň GA neumí sociodemo, což je, prosím, při plánování kampaní velmi důležité. A neptají se na to jen agentury, ale i klienti. Musí vědět, koho kupují. Také nikdo nikoho nenutí, aby byl zapojen do měření NetMonitoru a souhlasím s tím, že to musí přinést médiu peníze navíc. Dokonce některé malé weby od toho odrazujeme, aby si nezpůsobily víc škody než užitku (finance).

 • [3] Děkuji za doporučení, beru si jej k srdci.

  [3] a [8] D2kuji za upřesnění a vysvětlení původní myšlenky, v „novém světle“ je význam jasný a srozumitelný. Naprosto souhlasím s nemožností míchání různých druhů ovoce.

  [13] Je nova.cz zoufalcem, když má tn.nova.cz? :-)

 • [15]Ne, už jen proto, že reklama je na celém portálu. A také proto, že portál má velmi podobnou skladbu.

  Oproti tomu ohánět se u klienta prodávajícího krém proti vráskám tím, že mám x tisíc návštěv a přitom je do toho započítané kromě homepage a portálu pro ženy i portál pro digitální fotografy, IT magazín a dům a zahrada je poněkud usměvné.

  A ohledně čísel – nemělo by být zásadnější to CO TO JE, než ODKUD TO JE? Možná, že se pletu, ale… přece „počet unikátních návštěvníků za poslední měsíc“ musí nutně být stále stejný, nehledě na to, čím to změřím.

 • [16] Bohužel není jedno, odkud to je, protože záleží na metodice a ta se u obou systémů liší. Počet unikátních návštěvníků za poslední měsíc v GA je něco úplně jiného než počet unikátních návštěvníků za poslední měsíc v NM. Nemůžeme sice říci, které číslo je „správnější“, protože obě jsou svým způsobem správná, ale v mediálním srovnávání je potřeba srovávat srovnatelné, to znamená v rámci jednoho, a v tomto případě i auditovaného, systému. Proto vznikla celá ta diskuse.