Pražští radní zanechali v Karlově mostě vzkaz budoucím generacím. Do nerezové schránky bylo uloženo několik předmětů, mezi jiným i film o Praze na DVD. Budou ho však naši potomci schopni přečíst?

Lidové noviny v pondělí referovaly o drobné události, která při souhře okolností může nabýt historických rozměrů. Náměstek pražského primátora Jan Bürgermeister uložil do devátého pilíře Karlova mostu vzkaz budoucím generacím v podobě nerezové schránky s různými předměty uvnitř. Sám náměstek celý obřad komentoval slovy: „Pánbůh ví, kdy to kdo najde a za kolik staletí to bude sloužit k poznání dneška.“

Předměty, které byly vybrány jako nosiče poselství, však nutně vzbuzují otázky, zda za několik desítek či stovek let opravdu budou schopny o naší době prapotomkům něco vypovědět. Měděná pamětní destička, mince, popřípadě výtisk novin si s velkou pravděpodobností zachovají svou vypovídací hodnotu, na druhou stranu takové DVD může být úplně nepoužitelné. Ani dnes ho asi nepřehrají všechny DVD přehrávače, navíc jeho životnost se odhaduje na několik málo desítek let a životnost celé technologie se zkracuje tím rychleji, čím intenzivněji se pracuje na technologiích nových, lepších, výkonnějších.

Zdá se být pozoruhodné, že naše vyspělá civilizace stále více osud dat svěřuje nosičům záznamu, které nejsou použitelné samy o sobě, ale pouze v kombinaci s příslušným čtecím zařízením a patřičným generátorem výkonu, zjednodušeně řečeno, elektřinou. Stále větší množství informací přesouváme do zoufale nestabilní podoby elektronické virtuality, jejíž selhání je tak banální jako stisknutí vypínače. Uvědomíme-li si do důsledku dnešní závislost existence nějaké informace na přítomnosti elektrického proudu, musíme celkem pochopitelně dospět k závěru, že se jedná o existenci více než pomíjivou.

Jakým způsobem můžeme garantovat kontinuitu lidského poznání, pokud je její přetrvání podmíněno takto nejistými faktory? Do jaké míry je tato závislost rizikovým faktorem pro udržení současné úrovně lidského života? Osobní data, finanční záznamy, obchodní a mezistátní smlouvy, výsledky vědeckých výzkumů, moderní umělecká díla (literatura, grafika, film, hudba) – to vše jsou artefakty civilizace, které mohou při krizovém vývoji prostě zmizet, protože k nim bez elektřiny nebo příslušné technologie nebudeme mít přístup.

Alternativy, že za nějakou tu stovku let naši potomci nebudou a) vědět, co je to DVD, b) nebudou si ho umět přečíst, c) nebudou moci si ho přečíst, nejsou vůbec nepravděpodobné, což může být poněkud znepokojivé zjištění ve chvíli, kdy se z podobných záznamových zařízení začíná stávat primární uchovatel informací všeho druhu. Co všechno to pro nás znamená, je v současné chvíli jen těžce odhadnutelné.

Jen si představte, že nějaký náš pražský prapotomek objeví v devátém pilíři Karlova mostu v roce 2254 schránku a v ní kromě jiného i malou kruhovou destičku s lesklým povrchem a otvorem uprostřed. Nebude si třeba říkat, že šlo o celkem zajímavé umělecké ztvárnění létajícího talíře mimozemšťanů? Proč by ho vůbec mělo napadnout, že by v tom předmětu měl hledat nějaké jedničky a nuly? Vás by to snad napadlo třeba u Věstonické Venuše?

(psáno pro Lupa.cz)