Komunisté si stěžují na Českou televizi, že vysílá dokumentární cyklus o procesu s Miladou Horákovou a dalšími oběťmi totality. Dokonce Vojtěch Filip poslal generálnímu řediteli ČT Jiřímu Janečkovi otevřený dopis. My máme k dispozici jeho neoficiální neveřejnou verzi:

Podrobnosti o kauze například v článku na iDNESu, oficiální otevřený dopis Filipa Janečkovi v tomto dokumentu (doc).

A tady je již zmíněná neoficiální neveřejná verze stejného autora stejnému adresátovi:

Soudruhu Janečku,

obracím se na vás ve věci vysílání dokumentární série k tématu odsouzené soudružky Milady Horákové, která byla potrestána za rozvracení republiky a velezradu podle platných pravidel tehdejší Československé republiky, na jejíž dědictví společně navazujeme.

Od vašeho angažování v České televizi jsem si osobně sliboval, že podobné cynicky štvavé excesy imperialistů, tak jak jsou hanebně prezentovány v tomto pořadu, se již na obrazovce naší státní televize neobjeví. A ony se objevily, navíc v těchto těžkých dnech zápasu o to, abychom mohli v Evropě prostřednictvím naší rodné strany šířit osvětu a zanícení komunistických myšlenek.

Není divu, že pak nacisti v řadách naší mládeže rozdmýchávají pouliční nepokoje a narušují tak pokojné demonstrace našich spolusoudruhů ze socialistické-demokracie.

Pevně doufám, že k odvysílání prvních dílů tohoto nechutného dokumentu došlo jen jednotlivým pomýlením, jež způsobili zaprodanci sloužící ve vašich kancelářích v žoldu kapitalistických rozvracečů a že tomu jako věrný nositel odkazu táborského Palcátu učiníte přítrž.

Musíme společně postavit hráz nenávistným kampaním, které očerňují zásluhy statečných ochránců naší socialistické republiky, ať už byli v nejtěžších dobách bojů za mír a svobodu v padesátých letech na našich hranicích nebo uvnitř kolaborantských buněk uprostřed našich měst a vesnic. Matení nepoučené veřejnosti je dnes na denním pořádku, dokonce dochází i k odsuzování našich soudruhů a soudružek, navzdory všem snahám spřízněných soudců, kteří jsou oddaní naší věci a kteří kromě jiného zachránili před nespravedlivým osočováním i soudruha Grebeníčka staršího. Přesto se některým obětem na naší straně zabránit nepodařilo – naštěstí jsou mezi námi hrdinové, jako například soudružka Brožová-Polednová, která vytrvala a nezlomila se před útlakem současných mocipánů a neodvolala.

Rozumím, že ve chvíli, kdy je i v našem zájmu, abyste obhájil vedoucí pozici v čele státní televize, musíte udělat nějaké zastírací manévry a úlitby bohům, ale troufám si říci, že tentokrát jste zašel příliš daleko a že byste kvůli tomu v řadách svých podřízených měl vyvodit patřičné důsledky. Pokud už je nutné pátou kolonu Horákové připomínat, pak jako odstrašující příklad zavilé nenávisti k vlasti a těm, kteří ji pomáhají chránit před útlakem a zvůlí zločineckých organizací.

Ostatně nezapomínejte na to, že vytváření podobně nenávistné atmosféry nepomáhá ani našim vztahům se státy Sovětského svazu, se kterými se snažíme utužovat vytrvalé přátelství, v souladu s nařízením soudruha prezidenta Václava Klause.

Pokud neučiníte, co se od vás žádá, musím vás varovat, že skončíte v propadlišti dějin podobně, jako všichni ti, kteří odmítli respektovat vedoucí úlohu strany a její dějinné poslání. V řadách všech politických stran je našich soudruhů již tolik, že se postaráme, aby klid na práci našich poctivých pracujích nebyl podobným způsobem více narušován.

Čest práci

JUDr. Vojtěch Filip, krycí jméno Falmer

Pozn.: Pokud v tom nemáte úplně jasno, tak text napsaný kurzívou Vojtěch Filip ve skutečnosti nenapsal. Teda aspoň se o tom zatím neví…