Letošní velká připomínka dvou set let po bitvě u Slavkova si zasloužila adekvátní mediální pozornost. Česká televize dokonce přinesla záznam z dnešní rekonstrukce bitvy. Bohužel, jedinečnou šanci zprostředkovat nevšední zážitek naše veřejnoprávní televize dokonale zabila.

Celý záznam vypadal jako přenos z nějakého fotbalového utkání. Studio s moderátorem, experti, a obrázky venku. Na rozdíl od sportovního přenosu však zcela chyběl řád, ohled na diváka a především minimální snaha, aby člověk před televizí pochopil, co se právě děje. Přičemž tato snaha by měla být v tomto případě ještě větší než u sportu, protože většina diváků má jistě s vedením bitev méně zkušeností než se sledováním fotbalu.

Moderátor Jakub Železný se v problematice příliš neorientoval a přivedení experti s pochopením situace také vůbec nepomohli. Mluvili ve svých zažitých termínech a nedocházelo jim, že na diváky se musí jinak, názorněji. A do toho se jejich řeč mísila s reálnými obrázky, se kterými ale neměla pohříchu nic společného.

Ve výsledku jsme se tedy dívali na pajďuláky v uniformách, kteří se různě přemisťovali po zasněženém poli, z kopce do kopce, a přitom nebylo jasné, kdo je kdo, co dělá, jestli útočí nebo brání. Nikdo nepředstavil ani Naopleona, ani cara, ani císaře. Nedozvěděli jsme se, kdo celou letošní akci pořádal (přitom přípravy probíhaly několik let, a to už je panečku nějaká akce!), kolik se jí zúčastnilo diváků, kolik statistů-vojáků, z kolika zemí. Zaznamenaným akcím chyběl jakýkoliv osvětlující komentář, který by alespoň cokoliv vysvětlil.

Bohužel jsem se ani nedozvěděl, jak probíhala tehdejší bitva. Nějaké amatérsky udělané animace, tentokrát doplněné komentářem „expertů“, kteří mluvili o nějakých křídlech toho a toho velitele, přičemž nebylo poznat, o který z animovaných objektů jde… prostě bída, bída, bída. Amatéři z vesnice by udělali nápaditější záznam s větší informační hodnotou než „profesionálové“ z veřejnoprávní televize. Česká televize prostě v bitvě u Slavkova dopadla jako sedláci u Chlumce. Jestlipak dostanu zpátky poměrnou část svých koncesionářských poplatků?