V listopadu skoro nebyl týden, kdy by nějaká banka neoznámila, že se přejmenuje. Mít novou a lepší značku, obchodní název, logo a firemní barvy – toť, zdá se, současný kategorický imperativ finančního světa. Jestli to takhle půjde dál, za chvíli ani nepoznáte, která banka je ta vaše.

Změna značky je vždy ošemetná věc. Když se nepovede, může odradit víc stávajících klientů, než kolik dokáže nalákat nových. Když se vám ale podaří novou značku a novou firemní identitu spojit s důvěryhodným image, máte vyhráno – „dobré jméno“ bude mít dobrý „zvuk“ a noví klienti se k vám jen pohrnou.

Jednou z důležitých rolí značky by měla být schopnost jasného určení produktu (v našem případě banky). V tomto ohledu přejmenovávání trochu selhalo u Interbanky nebo Dresdner Bank, které byly koupeny stejným subjektem a od začátku listopadu vystupují pod velice, velice podobným jménem. Z Interbanky se stala Bawag Bank a z Dresdner Bank se stala Bawag International Bank.

Interbanka     Bawag bank - logo

Když by pro ně chtěl hlasovat nějaký z jejich klientů v naší soutěži Zlatý Měšec, asi by jen těžko s jistotou určil, který ze subjektů zvolit – názvy jsou si příliš podobné. Podle plánů vlastníka obou bank, rakouské BAWAG P.S.K. Group, je cílem spojení obou bank v roce 2005, takže je sbližování názvů celkem logické, to však nemění nic na tom, že je zároveň i pěkně zmatené.Třetí bankou, která před nedávnem ohlásila změnu obchodního názvu, je GE Capital Bank. V rámci celosvětové strategie se všechny finanční instituce společnosti General Electric přejmenují na GE Money. Takže od příštího roku byste všude měli vidět místo GE Capital Bank jenom GE Money Bank, místo GE Capital Multiservis jenom GE Money Multiservis a místo GE Capital Leasing jenom GE Money Auto.

GE logo

GE tvrdí, že se „změna názvu společností projeví pro klienty v dalším růstu kvality poskytovaných služeb, v inovacích produktů a jednotné komunikaci v rámci skupiny GE Money“ . Ačkoliv se jen těžko věří, že pouhá změna názvu bude stačit k růstu kvality služeb, nezbývá než skupině GE a všem jejím klientům přát, aby to šlo opravdu tak snadno.

Podle banky prý při výběru nového názvu sehrály roli výsledky průzkumů mezi stávajícími i potenciálními zákazníky. Nové značce jistě nelze upřít, že z ní každý člověk pozná, že tu jde o peníze. U českých respondentů byla značka GE Money preferována pro svou přímočarost a jasnost, splnění snů nebo rozmanitost finančních nástrojů a možností, což je celkem pochopitelné. Fantazie respondentů si dokonce pod značkou GE Money představila i „citlivý a pozitivní přístup k potřebám klienta“.

Zajímavé však bude sledovat, jak si společnost poradí s českým jazykovým prostředím. Stejně jako měla dříve nesnáze HVB s prosazením konzistentního čtení své značky (dřívější „ejč ví bí benk ček repablik“ bylo po nějakém čase upraveno na přirozenější „há vé bé“ ), mohou i v případě GE Money nastat roztomilé situace, protože ne všichni tuzemáci jsou s angličtinou dostatečně spjatí. A tak „gé é monej“ nebo „dží í monej“ na sebe nemusí nechat dlouho čekat. A k tomu se ještě přidává problém s tím, zda následující „bank“ číst jako „bank“ nebo „benk“ nebo nedejbože „banka“ !

Do jisté míry by celý problém mohl vyřešit stále populární song od skupiny ABBA, který slovo „money“ obsahuje v názvu nebo refrénu celkem třikrát, ale těžko říci, zda právě na to GE spoléhá.

Přejmenovávání není nic nového – v celosvětovém měřítku k tomuto kroku přistoupil třeba T-Mobile, který sjednotil všechny své operátory pod jednu značku. V tuzemsku se třeba SPT Telecom změnil na Český Telecom. Eurotel si zase jméno ponechal, ale změnil logo.

ČS logo - staré     ČS logo - nové

KB logo - staré     KB logo - nové

Ve finančním světě došlo k velkým změnám s privatizací a změnou vlastnické struktury – majitele změnila celá velká trojka – Česká spořitelna, Komerční bankaČSOB, která navíc pod svou správu převzala další kolos IPB – a se změnou majitelů došlo ke změnám i v korporátní identitě, která se více než přiblížila identitě mateřské společnosti. Zdá se, že navzdory velkým nákladům to všechno byly pochopitelné kroky se zřejmým výsledkem.

ČSOB logo - staré     IPB logo     ČSOB logo - nové

Podstatné však je, aby změna identity nebyla jen změnou obalu, ale aby přinesla firmě čerstvý vítr a správně ji nastartovala k dalším zlepšením a změnám. Tak se nechme překvapit.

(psáno pro Měšec.cz)