Jedna ze stavebních spořitelen v minulosti klientům účtovala poplatek, na který neměla právo. Teď jim ho vrací – sice po několika letech, ale sama od sebe, aniž by k tomu byla nucena vnějším mediálním tlakem. Podobné gesto je vpravdě neobvyklé.

Stavební spořitelna označovaná jako „Modrá pyramida“ v loňském roce absolvovala řadu změn. Některé se týkaly vnitřního fungování firmy, jiné byly spíše kosmetického rázu (např. přejmenování ze „Všeobecné stavební spořitelny“ na „Modrou pyramidu stavební spořitelnu“) a některé by klienti měli pocítit na vlastní kůži. Největší pozornost si však zřejmě zaslouží jeden krok, který bychom na českém finančním trhu mohli označit za výjimečný. Stavební spořitelna se totiž po několika letech rozhodla klientům vrátit peníze, o které je dříve neoprávněně připravila.

Mladí lidé, kteří si založili u stavební spořitelny program Junior mezi říjnem 1995 a červnem 1999, měli podle smlouvy nárok na bezplatné vedení účtu po celou dobu spoření. Avšak ve chvíli, kdy stavební spořitelna zpoplatnila tarif Junior pro nové klienty v červenci 1999, začala poplatek strhávat i klientům se staršími smlouvami, protože databáze prý tyto dva druhy klientů neuměla rozlišit (jedno z neoficiálních vysvětlení).

Šlo o chybu, o které se moc nevědělo, média o ní příliš nepsala, jen čas od času se na internetu objevila zkušenost nespokojeného klienta, popřípadě návod, jak se s celou záležitostí vypořádat – prý stačilo písemně reklamovat neoprávněné účtovaný poplatek a spořitelna ho vrátila, bohužel, každý roční poplatek mohl být reklamován pouze zpětně po jeho zaplacení. Většina klientů se přitom se ztrátou několika stokorun smířila…

Teď všichni postižení klienti dostali své peníze plošně zpátky – a to nejen poplatky jako takové, ale také ušlé úroky, popřípadě ušlou státní podporu, pokud by na ni přítomností stržených peněz vznikl nárok. Jedná se o velká čísla: celkem 179 tisíc klientů a souhrnná částka téměř 120 miliónů korun (tj. v průměru 670 Kč na osobu). Ti, kteří zůstali klienty spořitelny, už mají peníze připsané na účtu, bývalí klienti je dostali poštou. Předseda představenstva Guido Lohmann se klientům osobně omluvil.

Nepamatuji se, že by některá finanční instituce učinila podobný krok bez předchozího velkého pozdvižení a velké mediální masáže. Napravená chyba nebo omluva za špatné rozhodnutí, které poškodilo klienty, to všechno už tu několikrát bylo – nejznámější kauzou jsou zřejmě studentská konta u České spořitelny, která až po masivních stížnostech slíbila vyplatit odměnu za červený diplom těm, co na ni měli přinejmenším morální nárok. Ostatně i Modrá pyramida má s kauzou podobného druhu své zkušenosti – té se klienti vzbouřili, když jim zpoplatnila firemní časopis. Ale vrátit 120 miliónů bez tlaku veřejnosti, to je nevídané, byť škarohlídy jistě napadne, že celá věc souvisí s aktuálně řešeným problémem neúměrně zvyšovaných poplatků.

Nejedná se však o jedinou dobrou zprávu pro klienty stavebních spořitelen – tou druhou je postupné rušení poplatků za úrokové zvýhodnění u starších smluv. Byť spořitelny tvrdí, že nejde o důsledek šetření antimonopolního úřadu a tlaku ministerstva financí, těžko se ubránit dojmu, že by bez těchto impulsů k podobnému kroku sáhly. Začala s tím Českomoravská stavební spořitelna (více ve včerejším článku) a právě Modrá pyramida a doufejme, že v tom nezůstanou samy.

Prý je napravený hříšník více než devadesát devět spravedlivých, jestli to platí i tentokrát, nechť zváží každý sám. V každém případě působí nadějně, že hříšníků, kteří napravují své předchozí chyby, postupně ve finančním sektoru přibývá. Mimo jiné proto, že klienti jsou poučenější a že si nenechají všechno líbit. Snažme se tedy pomáhat hříšníkům, aby si své chyby uvědomovali a snažili se je odčinit. Jak se zdá, dříve nebo později by to mělo přinést své ovoce.