Jednoduše nechápu. Zatímco u Zoologické zahrady Praha je jasný důvod, proč muselo být logo změněno (ať už si o něm potom myslím cokoliv), u České televize k tomu nebyl jediný důvod. Naopak, měla se dotáhnout do poslední tečky (hlavního loga) koncepce Alana Záruby.

Alan Záruba pracoval v České televizi jako artdirektor od roku 2007 do roku 2010. Během té doby se pod jeho vedením kompletně proměnila korporátní identita televize do moderního, čistého a elegantního stylu, který všichni už velice dobře známe. Je dobře rozlišitelný, jedinečný, výrazný, zapamatovatelný. Bohužel, došlo k jediné chybě – management Jiřího Janečka neměl zřejmě odvahu dotáhnout celou koncepci do úplného konce a neustále s velký respektem kroužil kolem starého loga odvozeného ještě od Československé televize, které na svých listech rozhazuje každý večer i Večerníček. Jsem přesvědčen, že kdyby za Janečka došlo i k této poslední změně, Zárubova koncepce letošní rok přežije.

Nové vedení odklidilo Večerníčka na méně důležitý kanál a stejně odhodlaně se pustilo do korporátní identity. Výsledek byl představen dnes a já hořce konstatuji, že je to tragický omyl. Umolousané logo Studia Najbrt se špatnou čitelností významu i písmen tvořících zkratku instituce (záměna T za D), vyvolávající silné asociace na prázdnou závorku, „díru“ či grafiku Primy COOL (kde je to ovšem dotažené do zcela jinak promyšlené, svým způsobem dokonalé marketingové komunikace projevující se ve všem, co televize dělá) je prostě hloupost a chyba.

De facto jednoznačně negativní přijetí ze strany veřejnosti to jen potvrzuje a já:

  1. ten krok nechápu. Co bylo důvodem? Proč zrovna takhle?
  2. nechápu, proč místo jednoduchého dotažení předchozí koncepce (stačilo nasadit již hotové navržené logo) dochází k totálnímu postavení věcí na hlavu.
  3. nechápu, proč se vynakládají náklady na totální rebranding (bude nutné předělat úplně všechno, od tisků, přes pořady, znělky až po mobilní aplikace) zrovna v téhle době, když existuje funkční a bezproblémový stav a nikdo po změně nevolá a televize musí spíš šetřit.
  4. zajímalo by mě, jestli je vyčíslen celkový náklad na rebranding a to, kolik změna naopak přinese v budování hodnoty značky instituce, ideálně ve srovnání s variantou, kdy by se jen změnilo logo podle Zárubovy koncepce.

A o čem že tu celou dobu mluvím a co považuji za ten ideál? Níže srovnejte. To první je logo, které navrhl Štěpán Malovec z UMPRUM a jednoduše a nenásilně doplňuje dosavadní styl ČT (o jehož odpískání a odkazy na více informací najdete na blogu vgrafik). Možná někde mezi nebem a zemí existuje ještě nějaké lepší, ale tohle je hotové, je na tom postavená celá současná identita televize, nepůsobí žádný problém a jiné, lepší neexistuje. Ani to Najbrtovo, které vidíte jako druhé. Třetí jsou současná loga programů podle Zárubovy koncepce. Sorry, ale vedle Malovcovy verze s jemnou moderní barevností a čistotou stylu, ta Najbrtova jako by vyrostla z lůna Husákovy éry, kdy hlavní adresou televize byla Jindřišská 16, třijedničkypadesát.

3 komentářů