Takže si to celé shrňme: Televize Prima udělá reportáž o tom, jak křesťanským uprchlíkům není dost dobré bydlení v Jihlavě na náměstí. Doprovodí to překladem výroků hlavy uprchlické rodiny, který vyznívá tak, že v nějakém přemalovaném kravíně bydlet rozhodně nebude.

Následně se ozve organizace, která všechno kolem příjezdu azylantů zařizuje – tvrdí, že vyznění reportáže je manipulativní, tendenční a nepravdivé, protože Prima v ní zamlčela, že cizinci jsou vděční za českou pomoc a že slovo kravín navíc v souvislosti s nabídnutým ubytováním nepadlo. Lidé z neziskovky zveřejnili svůj záznam z mobilu – v klíčové odpovědi, která se objevila v reportáži, se slovo stáj či kravín neobjevilo a nesestřižená vyznívá jako celek zásadně jinak.

Prima všechno popřela a v reakci uvolnila jiný kus rozhovoru, kde slovo stáj, nebo chcete-li kravín, podle jiného tlumočníka najatého Primo opravdu zazní. Že to není argument, ale spíše potvrzení podezření z manipulace, ignoruje. Na výzvy zveřejnit celý rozhovor v nesetřihané verzi, televize reaguje stále zamítavě.

Mezitím se na sociálních sítích objevují zmínky novinářů i bývalých lidí z Primy, že něco podobného v televizi není nic výjimečného a že to také bylo důvodem odchodů několika z nich. Prima proto připravuje dlouhou reportáž, v níž přesouvá pozornost ke zcela nesouvisejícím okolnostem – dokonce si zve novináře z jiných médií, aby odsoudili chování jejích bývalých zaměstnanců. Na svou podporu neváhá použít ani citace veřejnosti z Facebooku ve stylu soudružských kolektivů odsuzujících zločiny Milady Horákové – jste jediné médium, kterému se dá věřit, jste jediná veřejnoprávní televize atd. atp.

Prima dál čelí obvinění, že střih byl manipulativní a že použila obecné tvrzení hlavy uprchlické rodiny ve zcela jiném kontextu, než bylo vyřčeno – přesněji z jiné otázky. Aniž by pochybnosti vyvrátila, Prima použije svou reportáž jako materiál ve svém hlavním diskusním pořadu a na jejím pozadí se obecně ptá přítomných politiků, jestli má televize zamlčovat negativní jevy související s uprchlíky – máme zamlčovat Pravdu, ptá se sugestivně?! Ti ji samozřejmě v obecné rovině musí potvrdit, že negativa se zamlčovat nemají, ačkoliv s pravdivostí reportáže to nemá co dělat. Je to naprosto stejná manipulativní metoda, z jaké je Prima obviňována v souvislosti s reportáží. Politici potvrdili, že nemáme zamlčovat negativa a máme mluvit Pravdu – ergo udělali jsme správně, že jsme je v reportáži nezamlčeli. Potvrzené však stále nejsou.

Prima tak dál zůstává v zásadním podezření. Vyrobila už spoustu podpůrného materiálu, který má prokázat, že v reportáži neselhala, poskytla tématu mimořádné penzum času v různých pořadech, ale to jediné, co by její slova mohlo nezpochybnitelně potvrdit a očistit ji, tedy nesetříhanou pasáž, v níž jsou obě odpovědi včetně otázek, ne a ne ukázat. Prima tak dál hrdinně bojuje za svatou Pravdu, stojí si za ní a nesehne se před útoky a podezřením a snese na svou obhajobu, cokoliv si vymyslíte – kromě důkazu.

A tak nezbývá ptát se – proč Prima tak zoufale touží vydržet ústrky a podezření, proč nezavře ústa všem svým kritikům, proč si nenamaže na chleba všechny sluníčkáře, kteří ji křivě obviňují a chtějí po ní tak podlým způsobem celý rozhovor, proč dovolí české veřejnosti, aby si mohla myslet, že existuje pravděpodobnost, že uprchlíci možná nejsou tak nevděční, jak se z její reportáže zdálo? Proč už dávno na jejím webu nevisí celých deset minut povídání s nevděčným křesťanským (sic!) uprchlíkem, když by po jeho zhlédnutí musel zmlknout každý pomatený aktivista a když by se už nikdy nemohl odvážit zpochybnit kredibilitu, profesionalitu a důvěryhodnost té nejlepší televize bojující za Pravdu stejně srdnatě jako mistr Jan Hus? Proč Prima celý národ udržuje v neustálých pochybách, když je přece všechno tak zřejmé?

Odpověď je nejspíš vlevo dole.

 

Související:

Jak se v Česku hledá pravda

Média vymknutá z kloubů, šílí

2 komentářů