Nechci být obhájcem Karla Schwarzenberga ani jeho rodiny. Nejsem jeho aktivním podporovatelem. Ale co předvádí Miloš Zeman, je totální arogantní ignorance faktů, kterými se tak rád zaklíná. A jestliže sám velký Miloš říká, že až mu někdo dokáže, že se mýlí, sklopí uši v pokorné omluvě, měl by tak učinit, jinak by mu mohlo hrozit, že bude označen za vědomého lháře.

Miloš Zeman se naoko a teatrálně v dnešní debatě iDNES.cz podivuje při diskusi o Lex Schwarzenberg, jak je možné, že by „demokratický parlament“ v roce 1947 mohl schválit zákon proti jednotlivci, kdyby k tomu neměl nějaký objektivní důvod. Nuže, stačí nahlédnout do Wikipedie pro stručnou informaci, jak to asi bylo, a ukáže se (jakkoliv nejsem historik, který by si dělal ambici to rozsuzovat), že pravdě blíže asi bude Karel Schwarzenberg.

Ona to byla dost specifická doba, Národní fronta už tenkrát znamenala značně specifickou podobu demokracie, emoce byly vyostřené, zkušenost z války mimořádně čerstvá atd. atp. My, kdo jsme nezažili, asi nemůžeme úplně pochopit. Cesta k socialismu nebyla vytyčena až Velkým Únorem, jako logickou ji vnímala velká část obyvatelstva už mnohem dříve.

Dokazují to i záznamy tehdejšího parlamentu, kdy se jednalo o Lex Schwarzenberg. Stačí pročíst ty tři uvedené stránky, abyste získali dost pěkný kontext situace, atmosféry a motivací. Stačí ocitovat a velkých komentářů nebude třeba. Zdá se, že jednání probíhalo v klidu a v jednotném přesvědčení, že tak velké latifundie jednoduše do rukou jednotlivců nepatří a je nutné je odevzdat do rukou lidu. A pak už to bylo jen o hledání zástupných pomocných argumentů, které by to ospravedlnily. Zkrátka znárodňovalo se už před rokem 1948. Což nehodnotím, jen konstatuji.

A tady jsou nejzajímavější výpisky z jednání, pokud byste to nechtěli číst celé, i to myslím dost stačí na pochopení toho, o co šlo. Jsou to odstavce pronášené jednotlivými poslanci, vybrané z jejich projevů. Zvýraznil jsem jednu docela zásadní pasáž, kterou by si měl přečíst i Miloš Zeman, než zase začne cokoliv říkat a tvářit se, že snědl veškerou moudrost světa, aby nevypadal jako úplný trotl.

Bylo tedy zřejmé, že nutno najíti cestu, jak převésti majetek tohoto rodu se zřetelem na novou sociální a hospodářskou strukturu Československé republiky z ruky jednotlivce do společného vlastnictví národa.

Jelikož dosavadní majitel v době svého pobytu v zahraničí během okupace jako zásadní odpůrce nacismu a hitlerismu se nedopustil vůči českému národu žádné zrady, nebylo lze použít v tomto případě dekretu presidenta republiky o konfiskaci majetku zrádců a nepřátel. Proto Národní fronta zvláštním zákonem, který též pamatuje na určité odškodnění, jež má určit vláda, řeší tento problém.

Československá republika a její lid rozhodl se pro český socialismus. Je jen logickým důsledkem tohoto rozhodnutí, že odhlasováním navrhovaného zákona se uplatňuje a provádí tento socialismus do všech důsledků i v případě velkého majetku pozemkového, který svou povahou a všemi okolnostmi je případem zvláštním. Děje se tak, paní a pánové, po mém mínění plným právem, vzhledem k uvedenému celostátnímu rozhodnutí nelze míti zásadních pochyb nebo námitek. Jde jen o případ zvláštní a je tudíž jasno, že tento případ může být řešen jen zvláštním, jedinečným opatřením.

Jihočeský pracující lid jako věrný a spolehlivý strážce zejména zájmů jihočeského lidu zemědělského již od 5. května 1945 volal po likvidaci schwarzenberského panství. Tento lid volal po odčinění křivdy na národě, neboť věděl, jak Schwarzenberg svou doménu získal, kdo Schwarzenberg byl a kdo Schwarzenberg je. Schwarzenberg byl pro něho největším pozemkovým vlastníkem v Čechách, který svou doménu utvořil postupně politikou výhodných sňatků a koupí. Schwarzenberg pro něho platil za největšího a nejmocnějšího představitele pozemkové aristokracie, za sloup šlechtického fideikomisu a za hlavu německých feudálních latifundistů na české půdě. Poněvadž jádro pozemkové državy Schwarzenbergů bylo soustředěno v jižních Čechách a pokrývalo v této oblasti větší část a celou řadu okresů jižních Čech, bývali páni na Hluboké, Krumlově a Třeboni nazýváni jihočeskými králi. Jim patřily desítky dvorů, nesmírné lesní hvozdy, velká rybniční hospodářství, řada průmyslových podniků a pyšné zámky. Byla to opravdová residence jižních Čech i s tou vlastní granátnickou gardou, historickými děly na cimbuří a výsadním společenským a veřejným postavením, které se chtělo oživovat na tradici rodu pánů z Růže.

„Bránili jsme tak důsledně zájmy jihočeského zemědělského lidu, zajistili jsme zákonnou úpravou jeho volání po půdě a splnili jsme také přání obcí a lesních družstev po menších a isolovaných lesních komplexech. V této formě upravený zákon provádí, jak již jsem řekl, pozemkovou reformu sui generis v jihočeské oblasti, zbavuje jihočeský kraj zbytků středověkých feudálních pout a naplňuje tak vůli a přání všeho jihočeského lidu, sjednoceného v tom, že schwarzenberská doména musí zmizet. Bylo tedy učiněno zadost zákonu a schwarzenberská doména bude likvidována. Tím se naplňuje v oblasti slavné jihočeské husitské tradice odčinění křivdy, kterou páchali Schwarzenbergové na této jihočeské oblasti od toho okamžiku, kdy se spojili na pomoc s císařem Zikmundem proti jihočeským Husitům a kdy se spojovali s německými utlačovateli a germanisátory, aby tam stavěli hráz proti češství, aby se stali nástrojem cizí moci a cizí vůle. Právní výbor, vědom si této historické události, doporučuje proto slavnému ústavodárnému Národnímu shromáždění, aby tento návrh přijalo jako zákon. (Potlesk.)“

Ve smyslu naší národní a sociální revoluce jednala jihočeská Národní fronta jako representant jihočeského lidu v mnohých schůzích o vyřešení problému majetku hlubocké větve Schwarzenbergů. Bylo nám všem jasné a byl to náš jednoznačný názor, že v nové lidově demokratické republice nemůže být šlechtic a k tomu Němec majitelem tak rozsáhlého majetku, jako byli Schwarzenbergové na českém jihu. Z těchto společných porad vyšel také iniciativní návrh posl. Vilíma a druhů, ke kterému se již od počátku připojila celá jihočeská Národní fronta.

Zvláštnost a jedinečnost případu je nejvýznačnějším momentem celé projednávané osnovy po mnoha stránkách. Nesporně jde o jeden z největších majetků v rukou jednotlivce v celé republice. Jde o majetek, který ve svém hlavním jádru je spjat s jednou částí republiky, jižními Čechami. Jde o majetek, který organisačně a způsobem své správy dosáhl významných úspěchů. Jde o majetek, který v oboru péče o zaměstnance šel před svou dobou a svým způsobem razil cesty pro řešení na širším podkladě.

Jde o majetek, na němž byla vytvořena jedinečná spolupráce a soudržnost zaměstnanců bez ohledu na osobní postavení. Jde o majetek, paní a pánové, na němž odedávna zaměstnanci měli vynikající spoluúčast na jeho správě. Jde o majetek, jehož budoucí uspořádání a správa mají býti podle právě projednávané osnovy řešeny myšlenkami velmi revolučními proti dosavadním poměrům a jiným případům.

Republika opustila soukromé podnikání a vlastnictví pro sektor velkého průmyslu a podnikání s ním spojeného. Bylo proto v daném případě logickou nutností řešiti stejně nebo podobně otázku vlastnictví zvláštního velkého majetku pozemkového, který je kombinován s průmyslem, s tímto majetkem spojeným. Šlo tedy o to, nalézti pro takový majetek, mezi který náleží předmětný majetek na prvém místě, účel, resp. spojiti jeho vlastnictví s účelem všeobecně prospěšným.

 

6 komentářů

 • No, tohle je cast pravdy, ale ten zakon podporovala aktivne i Milada Horakova nebo Josef Plojhar, coz byli pomerne velci demokrati. A v te rozprave se Schwarzenberci dost kritizovali. Je pravda, ze je tam kritizovali za veci, ktere delali po Bile hore, ze zvetsovali sva panstvi pomoci snatku a vuyzivali nevolnicke prace ceskeho obyvatelstva a kritizovan je tam i Adolf Schwarzenberg. V tech vystoupeni jsou i docela agitky, ktere doslova cupuji Schwarzenbergy na maderu.

  Viz napriklad:
  Slezsko mělo svého vykořisťovatele a netvora Gera, kterého objevil v celé jeho hrůzné nahotě náš slavný básník Petr Bezruč. Jižní Čechy měly své Schwarzenbergy, kteří jako polyp, jako chobotnice, natahovali svá chapadla do všech okresů jižních Čech, která obepínala a vykořisťovala všechny obory lidského podnikání. Lomy, vápenky, pískovny, lihovary, pivovary, hostince, prostě všechny obory, kde se uplatňovala lidská práce, do všech zasahovala chapadla těchto velmožů. A nejen to, měli k disposici i své patronátní kostely a v těch kostelích své lavice a také své opěvovatele. Všechno sloužilo k tomu, aby bylo jejich jméno chváleno a velebeno.
  A při tom jižní Čechy tímto upírem vyssávané trpěly a byly brzděny ve svém vývoji. Sami páni řečníci přede mnou, páni zpravodajové připustili, že některá města byla brzděna ve vývoji právě tím, že existoval Schwarzenberg. A nebylo to jenom jedno město, nebyla to jenom držba pozemků. Schwarzenberg seděl pomocí svých zaměstnanců ve vyšších službách též ve funkci starostů jednotlivých obcí. Ještě dnes vzpomínají mnohé jihočeské obce s hrůzou na tyto doby před válkou, kdy Schwarzenberg svým vlivem brzdil v těchto obcích výstavbu škol. Proč brzdil výstavbu škol?? Protože čím větší nevědomost v jihočeském lidu, tím byly jeho naděje a jeho možnosti vykořisťování větší.
  A tak dnes, když pomocí tohoto zákona přistupujeme k napravení určitých křivd, jihočeský lid pociťuje velkou úlevu v tom, že se změní celý poměr k jihočeskému tak zv. schwarzenberskému panství. Byl jsme v posledních dvou měsících na řadě schůzí v jižních Čechách. A sám jako rodilý Jihočech, kterého jižní Čechy nemusely adoptovat, poněvadž jsem se tam narodil, věděl jsem už jako kluk, že zajíci v polích, ryby v řekách a rybnících a i ptáci v povětří patřili Schwarzenbergovi a že v té době výkonný aparát schwarzenberského panství stál proti lidu. A pociťuji velké zadostiučinění právě proto, že já sám jako kluk jsem tomuto panu Schwarzenbergovi sloužil jako nadháněč na honech. Mám k tomu tedy svůj zvláštní vztah.
  Paní a pánové, domnívám se, že není možno mluvit o žádném daru zemi České. Proč? Poněvadž si musíme uvědomit, kdy rostl tento majetek a na čí úkor rostl. Tímto zákonem vlastně vracíme to, co Schwarzenberg jako náhončí a služebník nenáviděné habsburské dynastie českému národu uloupil. To si musíme uvědomit. Je to vrácení lupu, který kořistník ukořistil, není to žádný dar. A jestliže můžeme konstatovat, že na jedné straně tento velký majetek pomáhal panu Schwarzenbergovi v tom, že mohl sociální postavení svých zaměstnanců zlepšovat, tak to bylo jen proto, že tento majetek svou velkou obludností, tím, že vykořisťoval všechny vrstvy lidského podnikání, byl preferován, a jenom tím mu bylo umožněno, aby lépe mohl vykořisťovat, i když také zlepšoval sociální postavení svých zaměstnanců. Nebylo to dobré srdce pana knížete, nebylo to také ani dobré srdce jeho pana generálního ředitele, ale bylo to právě to, že vykořisťoval tisíce a tisíce jihočeských lidí přímo a další tisíce nepřímo.

 • Proč je to část pravdy? Ano, podporovala to zřejmě velká většina, proto píšu, že to probíhalo v klidu a souhladu. A ty řeči kolem od Bílé hory až po vykořisťování během tehdejší doby, to je ta omáčka, která to má zdůvodnit, jak taky uvádím. Ta atmosféra prostě taková byla.

 • Tim nechci rict, ze Adolf Schwarzenberg byl nejaky zlocinec, to ani nahodou, jen ze ta vec je trochu slozitejsi, nez se nam snazi ten blog naznacit. Sam volim Karla, ale s nejakymi jednoznazcnymi soudy bych si daval pozor, protoze tady jsou jen vyjadreni v poslanecke snemovne, ale takove zakony se nedelaji jen tak pro legraci. Urcite hrala velkou roli zavist, jiste hrali roli i komousi, ale snemovna to prijala velkou vetsinou hlasu, nekde jsem cetl, ze temer jednomyslne a v tisku se tehdy Schwarzenberg hodne probiral. Myslim, ze by bylo vhodne nastudovat i dobovy tisk, kde se resilo nemecke obcanstvi Schwarzenberga a jeho necitliva prohlaseni. Kdysi jsem to na vysoke skole studoval celkem podrobne, byly toho plne noviny a byl to celonarodni problem. Je pravda, ze hlavni roli hrali komunisti, ale tohle podporovaly vsechny politicke strany, coz se ani v tehdejsi dobe casto nestavalo. Je taky treba rict, ze se majetek Schwarzenbergu konfiskoval castecne i v Nemecku, nevim, jak v jinych zemich. Myslim, ze se tady pohybujeme po hodne tenkem lede a i kdyz rada lidi Adolfa (i Karla) Schwarzenbergovy ocenovala, stejne tak jini oba kritizovali a vycitali jim ruzne veci, mimo jine uz tehdy Karlovi clenstvi ve Vlajce, coz nebyla v dobe, kdy tam byl, fasisticka organizace, ale byla hodne radikalni a narodovecka, v dnesni dobe bychom rekli hodne extremisticka. Cekal jsem, kdy se ten Lex Schwarzenberg objevi na scene, protoze to je velice zajimavy zakon. Na internetu jsou prirozene z iniciativy pani Petzoldove predevsim materialy, ktere dokazuji bezpravi konane na Schwarzenbercich, ale skutecnost je opravdu daleko slozitejsi. Pokud by nekoho zajimaly dalsi informace ci materialy, muzete mi napsat na eldorado.karel@sez­nam.cz. S pozdravem Stanislav K. Kozák

 • …že postup správy tohoto panství v minulosti není právě nejlepší zárukou, že by majetek byl v budoucnosti veden výlučně a jednoznačně v duchu českém, když ani v osobách vlastníků není beze všech pochyb prokázána naprostá a ryzí česká jejich národnost. Dr. Adolf Schwarzenberg byl při sčítání lidu v r. 1930 – patrně svým zaměstnancem – hlášen jako osoba nepřítomná, národnosti německé. Ve sboru vedoucích úředníků jeho panství byli po celou dobu prvé republiky vynikající měrou zastoupeni vždy také úředníci národnosti německé…

  Kdyby byl Čech, znárodnili by to asi později, ale znárodnili by to stejně, šlo o vypořádání s německým majetkem po 2. válce.

 • Tak vidíte, Češi, ani stydět se neumíte. Už máte na hradě zase Miloše Gottwalda. Je škoda téhle krásné země v srdci Evropy, že jí obývá tak podřadné a nenapravitelné obyvatelstvo, Češi. Ze všeho co jste od r.1918 vyvedli zcela nade vší pochybnost plyne, že si nezasloužíte a nemůžete mít vlastní samostatný stát. Nemáte na to charakter! Podívejte se kam jste to dopracovali. Dobře si všichni přečtěte výše uvedené o socialismu, který Schwarzenbergové na svém zavedli. To je skutečný socialismus. Vy teď máte jenom ubohou bolševismem izolovanou a bolševickými gangstry českého i jiného původu rozkradenou zemi. No pane, ale je to naše samostatná republika. K smíchu!!! V téhle zemi to od r.1918 nikam nevede jenom od desíti k pěti. Lhát si můžete sami sobě jak chcete a poslouchat ty bolševické hochy, co vám budou vyprávět vždycky to, co chce lůza slyšet, ale pamatujte si, že Čechy mají všichni ti gangstři jenom jako levnou pracovní sílu. Nemáte šanci s tím cokoliv udělat. Jste Češi a tím je to dané. Až jednoho dne tenhle skrachovalý špatný experiment zvaný ČR zanikne a tahle krásná zem se stane součástí něčeho na úrovni a ekonomicky silného, pak tady začne být dobře. Dokud vás ale bolševičtí gangstři budou udržovat v idiopatickém strachu a vy jim na to budete skákat, tak vám přeju, abyste byli i nadále po zásluze trestáni. Ať vás i nadále vykořisťují a táhnou na východ. Žijte v bídě v té své směšné zemičce. Kdy už konečně pochopíte, že kdykoliv s odpuštěním „nakopete“ svoji šlechtu, tak si kopete hrob. Já vím. Vy nikdy. Konečně, co je krásnějšího než plakat na svém vlastním hrobě. Nejraději v hospodě u piva :-)