„Vizuální předloha pro obraz současného deníkového tisku by se dala hledat v obrazech sv. Šebestiána. Svázaný u kůlu vlastních i cizích očekávání dostává jednu ránu za druhou, až vzpíná oči k nebesům v poslední naději na vykoupení. V těle zabodané šípy, kdy každý sám jen velice bolí, ač nepůsobí fatální zranění, ale dohromady způsobují mnohačetná krvácení, která lze jen obtížně zvládnout.“

Tenhle obraz jsem popsal ve své eseji Mediální revoluce, odkud pochází citace z perexu. Protože jsem na tohle téma teď dělal jednu přednášku, vizualizoval jsem ho do konkrétního obrázku, který se může někdy hodit, tak dávám k dispozici. Obraz samotný namaloval Andrea Mantegna.

media sebestian