Včera jsme otevřeli výstavu mých obrazů v Café Pointa, kde budou k vidění zhruba do Velikonoc. Na vernisáži zazněla i tato slova, která jsou citací z umělecké kritiky z těch nejvyšších kruhů.

F. X. Balda, 1942:

"Takřka atavistické napětí oscilující mezi obsahem a formou vytváří abstraktní kontrapunkt k para-realistické syntéze strukturálních archetypů uměleckého sebevyjádření kontrastující s minimalismem zkušeností. 

Ojedinělá kombinace primitivních forem avantgardní kompozice odmítající teze amorfních šablon konfrontuje plynulost přirozeného směřování kreativních technik s formalistním uchopením regresivní transformace objektů a někdy lze spatřit i kauzální následky spadlého štětce. 

Svébytný autorský styl se vzpírá tradičním přívlastkům, které jen stěží, a leckdy marně, zachycují specifičnost umělecké koncepce, s níž zpracovává vizualizační strukturu poetických nároků kontinuální estetiky materiálu, čímž transformuje objekt na fenomenologický důkaz diference mezi vnitřním a vnějším já. 

Ba co víc – za patrně nejcharakterot­vornější prvek této autonomní tvorby lze bez jakýchkoliv pochyb označit v dialektickém kontextu celé výtvarné tradice doslova mimořádnou schopnost využití výrazových prostředků k jejímu odlišení od povrchu, na kterém visí."

Takže chápete, že je to pro vás jasný signál, abyste si to nenechali ujít 🙂

Vystava plakat