Holení je inspirativní činnost. Při holení člověk dokážet přemýšlet i o věcech, o kterých obvykle nepřemýšlí. Například o holení. O holeních a lidech. Toto je výsledek.

Tato pomůcka slouží pro snadné rozlišení základních charakteristik muže, jež usnadní následnou komunikaci, pokud ji situace učiní nevyhnutelnou. Případné odchylky popisu od skutečnosti nepřipisujte tomuto analytickému textu, ale skutečnosti, že se skutečnost může ve výjimečných případech odchýlit od zákonných pravidel a učinit je prostřednictvím výjimky pravidly ve skutečnosti potvrzenými.

Níže uvedená analýza se opírá o premisu, že stavem vousů a pokrytím brady získává muž jednu z mála příležitostí, jak kreativně a názorně vyjádřit svou osobnost. Například pro byznysmeny se jedná téměř o jediný rozlišovací znak, pokud pomineme pokrytí hlavy, jehož stav začasté není otázkou vlastní vůle, zvláště v pokročilejším vě­ku.

Lze předpokládat, že tento text bude užitečný ponejvíce ženám. (Opačná alternativa pro muže, jež by popisovala stav u žen, není možná, resp. byla by možná, ale je zbytečná, protože úpravu porostu u žen muž odhalí většinou, když už je na analýzu podstaty osobnosti stejně pozdě).

1. Dokonale hladká tvář

Jedná se o zdánlivě nejrafinovanější úpravu brady. Odnětím veškerého porostu obličej působí přirozeně a jeho majitel očekává, že také přesvědčivě. Přesto dokonalost jejího vyholení vypovídá více o nedostatku nadhledu a puntičkářství, neschopnosti brát sebe sama méně vážně, to vše provázeno sucharstvím, neoriginalitou a výraznou samolibostí. Alternativní příčinou může být slepá podřízenost očekávání společnosti, popřípadě nátlaku korporátních pravidel, zhusta nadnárodních společností.

Nejextrémnější variantou je tzv. metrosexuál, který se štítí porostu ve všech oblastech těla. Obličej nevyjímaje (s výjimkou vlasů, o něž úzkostlivě pečuje), kterýžto je však odrazem této úchylky, nikoliv jako takový primárně vyjadřovacím znakem majitele (jedná se o sektu odpíračů Darwinovy teorie, že se člověk vyvinul z chlupaté opice, naproti tomu upřednostňují náboženský výklad inteligentního plánu bez chlupů).

Jednou z podvariant této varianty je takřečená holá brada, u níž pubescenti doufají, že je stavem dočasným, zatímco trvale postižení dospělí se tento stav snaží maskovat dokonale hladkou tváří, která na první pohled vypadá jako záměr.

2. Nedbalé oholení

Přítomnost nadhledu a schopnosti nebrat se příliš vážně lze očekávat spíše než v první variantě. Přesto lze varovat před nedbalostí okázalou, označovanou za pěstěné strniště, jež může svědčit o příliš časté konzumaci brakové literatury westernového žánru v období dospívání, nebo anachronickým představám romantiky. Pokud takový muž skutečně nebrázdí širé pláně, lze jej oprávněně považovat za machistického pozéra, který své ubohé existenci v šedi velkoměsta jen náhražkově a povrchně vzdoruje na povrchu obličeje. Se skutečnými drsnými muži však tito příležitostní návštěvníci fitness center nemají pranic společného. Tím spíše lze u nich očekávat ledabylost, pasivitu, předstíranou nevázanost, frajírkovství vydávané za mužnost a další typické vlastnosti moderního muže.

3. Knír

Pouze oddaní milovníci rakousko-uherské monarchie (alternativou je německá pornografie 70. let 20. století) dokážou dnes vyjít na ulici v této designové úpravě. V zájmu zachování minimálního duševního zdraví jí zde nebudeme věnovat větší prostor a popularizovat tuto slepou vývojovou větev. Svět stále čeká na publikaci historické studie, která by zdokumentovala podíl kníru na obou světových válkách – během té první byli nepřátelé za linií likvidováni především proto, že jim byl vidět ze zákopu knír vzbuzující nenávist, na rozpoutání té druhé dokonce stačil knír jen jeden jediný (ve střední a východní Evropě vystřídaný dalším přinášejícím zhoubu a neštěstí).

4. Bradka

Rozvinutá verze varianty 3 s rozšířením podnosové úpravy až po bradu. Většinou značí potřebu majitele cosi skrýt (bradavice, jizva, nízké sebevědomí) a z této nouze udělat ctnost zajímavosti. Při bližším ohledání však poznání podstaty věci nezabrání, naopak o to větší může následovat zklamání. Bradka dokáže na sebe brát řadu podvariant a podpodob, z nichž řadu lze považovat za vzácné a výstřední (s přesahem podél lícních kostí apod.). Některé, s nízkým obsahem vousů, pečlivě zastřižené do úhledných nápodob anglických živých plotů se svou podstatou začasté blíží variantě 1, subvariantě metrosexuál, a to především posedlostí detailem a sebevzhlíživostí na hranici snesitelnosti.

5. Zarostlá tvář

Takový muž je v prvé řadě velice líný a pohodlný, o jeho spolehlivosti a důslednosti se dá s úspěchem pochybovat. Nic nebere dostatečně vážně (ani sebe, ale utěšit tento fakt nedokáže). Lze očekávat, že stejně jako se chová ke své tváři, bude se chovat i k jiným částem těla svého či cizího. Každá snaha o uspořádání volně rostoucího chlupu znamená malý stupínek k odpovědnosti. Že ovšem zarostlá tvář znamená ještě větší snahu o zakrytí podstaty věci, není třeba dlouze vysvětlovat. Oholení zarostlé tváře na vrcholu dospělosti zpravidla znamená příležitost k významnému gestu, novou životní etapu, opožděné dosažení dospělosti, nebo v opačném případě nový partnerský stav s mladší a náročnější partnerkou (vychovanou v ideálu varianty 1, v horším případě varianty 2, v mezních situacích varianty 3). Pochopitelně v těchto případech dochází k častému výskytu situace, kdy poprvé v životě oholený muž před svým okolím vypadá směšně – směšněji, než kdyby své okolí na svou tvář už mnoho let zvykal.

6. Hodně zarostlá tvář

Podobně jako varianta 3 patří k extrémním a okrajovým jevům doprovazející jiné extrémní formy chování (náboženská pravidla, popřípadě politické vzory levicového charakteru). Jinou extrémní situací je například ztroskotání na pustém ostrově bez holicího strojku, žiletky, břitvy nebo pazourku či ostrého kamene. Při vstupu do partnerského svazku se žena může pokusit ztrátu této výzdoby vyměnit například za cop vlasů (pokud to náboženská nebo politická pravidla dovolují). Hodně zarostlou tvář je možné považovat za svéráznou obdobu zakrývání obličeje u žen burkou, diskuse v evropském parlamentu na toto téma je naplánována do druhé poloviny tohoto volebního období. Lze jen doufat, že podobně jako varianta 3 je také varianta 6 z historického hlediska na pokraji vyhynutí.

7. Muž, který při holení vytváří analytické pojednání o holení.

Slov zde netřeba. Snad jen – nebrat.

1 komentář