O naší odpovědnosti za stav světa

Minulý týden jsme jako pozorovatelé čelili otázkám po tom, jaký postoj máme zaujmout ke složitým událostem na Ukrajině. Sám jsem k tomu jeden pohled přidal a další vývoj myslím jen potvrdil, že stavět se čelem k odpovědnosti za stav světa, ať je to jakkoliv složité, dává smysl. Připomínat tento prostý, a dříve možná naprosto samozřejmý fakt, považuji…